Sắp xếp:


Đèn Downlight âm trần Led Philips  DN020B G2 LED20/CW 24W 220-240V D200 GM Chọn sản phẩm Giảm 482.322đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/CW 24W 220-240V D200 GM

482.322đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/CW 24W 220-240V D200 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips  DN020B G2 LED20/NW 24W 220-240V D200 GM Chọn sản phẩm Giảm 482.322đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/NW 24W 220-240V D200 GM

482.322đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/NW 24W 220-240V D200 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips  DN020B G2 LED20/WW 24W 220-240V D200 GM Chọn sản phẩm Giảm 482.322đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/WW 24W 220-240V D200 GM

482.322đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED20/WW 24W 220-240V D200 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/CW 20W 220-240V D175 GM Chọn sản phẩm Giảm 411.183đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/CW 20W 220-240V D175 GM

411.183đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/CW 20W 220-240V D175 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/NW 20W 220-240V D175 GM Chọn sản phẩm Giảm 411.183đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/NW 20W 220-240V D175 GM

411.183đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/NW 20W 220-240V D175 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/WW 20W 220-240V D175 GM Chọn sản phẩm Giảm 411.183đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/WW 20W 220-240V D175 GM

411.183đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED15/WW 20W 220-240V D175 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/CW 16W 220-240V D150 GM Chọn sản phẩm Giảm 330.085đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/CW 16W 220-240V D150 GM

330.085đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/CW 16W 220-240V D150 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/NW 16W 220-240V D150 GM Chọn sản phẩm Giảm 330.085đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/NW 16W 220-240V D150 GM

330.085đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/NW 16W 220-240V D150 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/WW 16W 220-240V D150 GM Chọn sản phẩm Giảm 330.085đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/WW 16W 220-240V D150 GM

330.085đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED12/WW 16W 220-240V D150 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/CW 12W 220-240V D125 GM Chọn sản phẩm Giảm 248.986đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/CW 12W 220-240V D125 GM

248.986đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/CW12W 220-240V D125 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/NW 12W 220-240V D125 GM Chọn sản phẩm Giảm 248.986đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/NW 12W 220-240V D125 GM

248.986đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/NW 12W 220-240V D125 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/WW 12W 220-240V D125 GM Chọn sản phẩm Giảm 248.986đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/WW 12W 220-240V D125 GM

248.986đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED9/WW 12W 220-240V D125 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/CW 8W 220-240V D90 GM Chọn sản phẩm Giảm 193.498đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/CW 8W 220-240V D90 GM

193.498đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/CW8W 220-240V D90 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/NW 8W 220-240V D90 GM Chọn sản phẩm Giảm 193.498đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/NW 8W 220-240V D90 GM

193.498đ -100%

Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/NW 8W 220-240V D90 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/WW 8W 220-240V D90 GM Chọn sản phẩm Giảm 193.498đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/WW 8W 220-240V D90 GM

193.498đ -100%

  Thiết bị chiếu sáng thông minh đèn Downlight âm trần Led Philips DN020B G2 LED6/WW 8W 220-240V D90 GM sở hữu những tính năng vượt trội, ngoài công dụng chính là cung cấp ánh sáng chất lượng đèn được ứng dụng cao trong lĩnh vực trang trí không gian nội thất. Với thiết kế đột phá đèn mỏng gọn chắc chắn dễ dàng lắp đặt. Đèn còn có ưu điểm tiết kiệm điện tối ưu cho người sử dụng.
Đèn Led ốp trần 33362 Moire LED CEILING 16W Philips Chọn sản phẩm Giảm 691.470đ

Đèn Led ốp trần 33362 Moire LED CEILING 16W Philips

691.470đ -100%

Đèn Led ốp trần 33362 Moire LED CEILING 16W Philips là một sản phẩm chất lượng đến từ hãng Philips là một trong những hãng có uy tín chất lượng cao trong ngành công nghiệp chiếu sáng. Đèn dùng gắn trên trần nhà giúp tỏa ánh sáng đồng đều dịu nhẹ cho mắt, được thiết kế với kiểu dáng hình tròn hiện đại bề mặt trơn láng nên bạn có thể dễ dàng vệ sinh lau chùi và không bị ố vàng theo thời gian. Đèn thân thiện với môi trường được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế không chứa bất kỳ chất gây hại nào như chì, thủy ngân và không chứa tia UV, ánh sáng xanh,.. đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình bạn. Là sản phẩm tiết kiệm chi phí đáng kể mà bạn nên sở hữu.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59776 070 7W SI POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 290.247đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59776 070 7W SI POMERON Philips

290.247đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần  59776 070 7W SI  POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59775 070 5W SI POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 274.596đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59775 070 5W SI POMERON Philips

274.596đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần  59775 070 5W SI  POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W SI POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 244.718đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W SI POMERON Philips

244.718đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần  59774 070 3W SI  POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59776 070 7W POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 268.905đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59776 070 7W POMERON Philips

268.905đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59776 070 7W POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59775 070 5W POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 260.368đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59775 070 5W POMERON Philips

260.368đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần  59775 070 5W  POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W POMERON Philips Chọn sản phẩm Giảm 223.376đ

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W POMERON Philips

223.376đ -100%

Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W POMERON Philips là loại đèn rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất. Với thiết kế độc đáo cùng những tính năng nổi bật của đèn đảm bảo đáp ứng hầu hết các tiêu chí mà khách hàng mong muốn. Đèn chiếu điểm Downlight LED âm trần 59774 070 3W POMERON Philips là sản phẩm bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm loại đèn góp phần làm không gian của bạn trở nên sang trọng ánh sáng hoàn hảo, làm nổi bật vật dụng được chiếu cực kỳ hiện đại này.
Đèn LED downlight âm trần 59752 Kyanite 070 5W  Philips Chọn sản phẩm Giảm 207.726đ

Đèn LED downlight âm trần 59752 Kyanite 070 5W Philips

207.726đ -100%

Nhu cầu sử dụng đèn downlight âm trần ngày càng nhiều để đáp ứng những nhu cầu này Philips đã không ngừng cố gắng tạo ra những chiếc đèn thiết kế độc đáo, đa dạng điển hình là là chiếc đèn LED downlight âm trần 59752 Kyanite 070 5W Philips không những dùng để chiếu sáng cung cấp ánh sáng chất lượng đèn còn có thể linh động thay đổi góc chiếu tùy theo sở thích mục đích sử dụng của mỗi người. Loại đèn chiếu điểm Kyanite này rất thích hợp trong trang trí nội thất giúp bạn có thể chiếu sáng những khu vực cần làm nổi bật ví dụ như kệ trưng bày sản phẩm sang trọng. Ngoài ra đèn LED downlight âm trần 59752 Kyanite 070 5W Philips giúp tiết kiệm chi phí nhờ tiêu thụ điện năng ít cũng như đèn có tuổi thọ cao. Đặc biệt đèn không chứa những loại ánh sáng gây hại, không chói nhấp nháy gây khó chịu cho mắt.
Đèn LED downlight âm trần 59751 Kyanite 070 3W  Philips Chọn sản phẩm Giảm 192.075đ

Đèn LED downlight âm trần 59751 Kyanite 070 3W Philips

192.075đ -100%

Nhu cầu sử dụng đèn downlight âm trần ngày càng nhiều để đáp ứng những nhu cầu này Philips đã không ngừng cố gắng tạo ra những chiếc đèn thiết kế độc đáo, đa dạng điển hình là là chiếc đèn LED downlight âm trần 59751 Kyanite 070 3W Philips không những dùng để chiếu sáng cung cấp ánh sáng chất lượng đèn còn có thể linh động thay đổi góc chiếu tùy theo sở thích mục đích sử dụng của mỗi người. Loại đèn chiếu điểm Kyanite này rất thích hợp trong trang trí nội thất giúp bạn có thể chiếu sáng những khu vực cần làm nổi bật ví dụ như kệ trưng bày sản phẩm sang trọng. Ngoài ra đèn LED downlight âm trần 59751 Kyanite 070 3W Philips giúp tiết kiệm chi phí nhờ tiêu thụ điện năng ít cũng như đèn có tuổi thọ cao. Đặc biệt đèn không chứa những loại ánh sáng gây hại, không chói nhấp nháy gây khó chịu cho mắt.
Đèn Downlight âm trần LED 59528 Marcasite 150 SQ 14W Philips Chọn sản phẩm Giảm 460.269đ

Đèn Downlight âm trần LED 59528 Marcasite 150 SQ 14W Philips

460.269đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59528 Marcasite 150 SQ 14W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59527 Marcasite 125 SQ 12W Philips Chọn sản phẩm Giảm 378.032đ

Đèn Downlight âm trần LED 59527 Marcasite 125 SQ 12W Philips

378.032đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59527 Marcasite 125 SQ 12W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59526 Marcasite 100 SQ 9W Philips Chọn sản phẩm Giảm 294.088đ

Đèn Downlight âm trần LED 59526 Marcasite 100 SQ 9W Philips

294.088đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59526 Marcasite 100 SQ 9W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59531 Marcasite 175 16W Philips Chọn sản phẩm Giảm 536.387đ

Đèn Downlight âm trần LED 59531 Marcasite 175 16W Philips

536.387đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59531 Marcasite 175 16W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59523 Marcasite 150 14W Philips Chọn sản phẩm Giảm 429.679đ

Đèn Downlight âm trần LED 59523 Marcasite 150 14W Philips

429.679đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59523 Marcasite 150 14W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59522 Marcasite 125 12W Philips Chọn sản phẩm Giảm 352.849đ

Đèn Downlight âm trần LED 59522 Marcasite 125 12W Philips

352.849đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59522 Marcasite 125 12W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Downlight âm trần LED 59521 Marcasite 100 9W Philips Chọn sản phẩm Giảm 274.596đ

Đèn Downlight âm trần LED 59521 Marcasite 100 9W Philips

274.596đ -100%

Sở hữu một vẻ ngoài tinh tế với những đường nét mềm mại mỏng gọn là một ưu điểm của chiếc đèn Downlight âm trần LED 59521 Marcasite 100 9W Philips. Nhu cầu sử dụng đèn Downlight âm trần ngày càng nhiều bởi thiết kế màu sắc ánh sáng đa dạng được ứng dụng cao trong trang trí nội thất phù hợp với không gian sống hiện đại. Sử dụng công nghệ LED tích hợp với nguồn điện cung cấp ánh sáng đồng đều trung thực. Đèn không gây chói mắt cũng như không gây ra những hiện tượng nhấp nháy. Đèn có chất lượng cao bền hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn cung cấp chất lượng ánh sáng như lúc mới mua. Đèn siêu tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt. Bảo vệ sức khỏe người dùng bởi cấu tạo đèn không chứa chì hoặc thủy ngân và không chứa các loại ánh sáng gây hại đến sức khỏe.
Đèn Led downlight âm trần 59203 10W MESON Philips Chọn sản phẩm Giảm 304.759đ

Đèn Led downlight âm trần 59203 10W MESON Philips

304.759đ -100%

  Bạn đang tìm kiếm 1 thiết bị chiếu sáng đem đến sự sang trọng cho không gian nhà bạn mà giá cả lại phải chăng? Hay mong muốn sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ an toàn sức khỏe của gia đình bạn? Tiết kiệm chi phí điện hàng tháng một cách tối ưu nhất? Đèn Led downlight âm trần 59203 10W MESON Philips sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn mong muốn. Đèn có thiết kế mỏng gọn dễ dàng lắp đặt thay thế được dùng để lắp âm vào trần nhà có tấm tán quang lớn giúp phân bổ ánh sáng rộng hơn, giảm chói làm cho không gian nội thất vô cùng bắt mắt. Đèn sử dụng công nghệ Led cung cấp ánh sáng đầy đủ trung thực không chói không nhấp nháy không gây mỏi mắt.  Đèn không chứa chì hoặc thủy ngân không chứa tia cực tím,UV, ánh sáng xanh giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. Ngoài ra đèn có hiệu suất chiếu sáng cao, tuổi thọ cao và vô cùng tiết kiệm điện.
Đèn Led downlight âm trần 59202 7W MESON Philips Chọn sản phẩm Giảm 262.076đ

Đèn Led downlight âm trần 59202 7W MESON Philips

262.076đ -100%

Bạn đang tìm kiếm 1 thiết bị chiếu sáng đem đến sự sang trọng cho không gian nhà bạn mà giá cả lại phải chăng? Hay mong muốn sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ an toàn sức khỏe của gia đình bạn? Tiết kiệm chi phí điện hàng tháng một cách tối ưu nhất? Đèn Led downlight âm trần 59202 7W MESON Philips sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn mong muốn. Đèn có thiết kế mỏng gọn dễ dàng lắp đặt thay thế được dùng để lắp âm vào trần nhà có tấm tán quang lớn giúp phân bổ ánh sáng rộng hơn, giảm chói làm cho không gian nội thất vô cùng bắt mắt. Đèn sử dụng công nghệ Led cung cấp ánh sáng đầy đủ trung thực không chói không nhấp nháy không gây mỏi mắt.  Đèn không chứa chì hoặc thủy ngân không chứa tia cực tím,UV, ánh sáng xanh giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. Ngoài ra đèn có hiệu suất chiếu sáng cao, tuổi thọ cao và vô cùng tiết kiệm điện.
Đèn Led downlight âm trần 59201 MESON Philips Chọn sản phẩm Giảm 304.759đ

Đèn Led downlight âm trần 59201 MESON Philips

304.759đ -100%

Bạn đang tìm kiếm 1 thiết bị chiếu sáng đem đến sự sang trọng cho không gian nhà bạn mà giá cả lại phải chăng? Hay mong muốn sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ an toàn sức khỏe của gia đình bạn? Tiết kiệm chi phí điện hàng tháng một cách tối ưu nhất? Đèn Led downlight âm trần 59021 5.5W MESON Philips sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn mong muốn. Đèn có thiết kế mỏng gọn dễ dàng lắp đặt thay thế được dùng để lắp âm vào trần nhà có tấm tán quang lớn giúp phân bổ ánh sáng rộng hơn, giảm chói làm cho không gian nội thất vô cùng bắt mắt. Đèn sử dụng công nghệ Led cung cấp ánh sáng đầy đủ trung thực không chói không nhấp nháy không gây mỏi mắt.  Đèn không chứa chì hoặc thủy ngân không chứa tia cực tím,UV, ánh sáng xanh giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. Ngoài ra đèn có hiệu suất chiếu sáng cao, tuổi thọ cao và vô cùng tiết kiệm điện.
Đèn led downlight âm trần Philips 59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED Chọn sản phẩm Giảm 189.230đ

Đèn led downlight âm trần Philips 59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED

189.230đ -100%

Là dòng sản phẩm mới của hãng Philips có nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Đèn led downlight âm trần Philips 59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED có kết cấu mỏng gọn nhẹ vỏ nhựa tổng hợp cao cấp màu trắng dùng để lắp đặt âm vào trần nhà cung cấp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cho không gian nội thất của bạn. Đèn ứng dụng cao trong việc trang trí, nếu bạn là một tín đồ yêu cái đẹp sang trọng thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Bên cạnh đó đèn sử dụng chip Led tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt thông thường.
Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 30K WH recessed LED Chọn sản phẩm Giảm 244.718đ

Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 30K WH recessed LED

244.718đ -100%

Là dòng sản phẩm mới của hãng Philips có nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 30K WH recessed LED có kết cấu mỏng gọn nhẹ màu vỏ nhựa tổng hợp cao cấp màu trắng dùng để lắp đặt âm vào trần nhà cung cấp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cho không gian nội thất của bạn. Đèn ứng dụng cao trong việc trang trí, nếu bạn là một tín đồ yêu cái đẹp sang trọng thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Bên cạnh đó đèn sử dụng chip Led tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt thông thường.
Đèn Downlight âm trần Led Philips 59464 MESON 125 13W 30K WH recessed LED Chọn sản phẩm Giảm 284.556đ

Đèn Downlight âm trần Led Philips 59464 MESON 125 13W 30K WH recessed LED

284.556đ -100%

Là dòng sản phẩm mới của hãng Philips có nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Đèn Downlight âm trần Led Philips 59464 MESON 125 13W 30K WH recessed LED có kết cấu mỏng gọn nhẹ màu vỏ nhựa tổng hợp cao cấp màu trắng dùng để lắp đặt âm vào trần nhà cung cấp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cho không gian nội thất của bạn. Đèn ứng dụng cao trong việc trang trí, nếu bạn là một tín đồ yêu cái đẹp sang trọng thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Bên cạnh đó đèn sử dụng chip Led tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt thông thường.
Đèn led downlight âm trần Led Philips 59448 MESON 105 7W 40K WH recessed LED Chọn sản phẩm Giảm 189.230đ

Đèn led downlight âm trần Led Philips 59448 MESON 105 7W 40K WH recessed LED

189.230đ -100%

Là dòng sản phẩm mới của hãng Philips có nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Đèn led downlight âm trần Led Philips 59448 MESON 105 7W 40K WH recessed LED  có kết cấu mỏng gọn nhẹ màu vỏ nhựa tổng hợp cao cấp màu trắng dùng để lắp đặt âm vào trần nhà cung cấp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cho không gian nội thất của bạn. Đèn ứng dụng cao trong việc trang trí, nếu bạn là một tín đồ yêu cái đẹp sang trọng thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Bên cạnh đó đèn sử dụng chip Led tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt thông thường.
Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 40K WH recessed LED	Chọn sản phẩm Giảm 244.718đ

Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 40K WH recessed LED

244.718đ -100%

Là dòng sản phẩm mới của hãng Philips có nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Đèn led downlight âm trần Led Philips 59449 MESON 105 9W 40K WH recessed LED  có kết cấu mỏng gọn nhẹ màu vỏ nhựa tổng hợp cao cấp màu trắng dùng để lắp đặt âm vào trần nhà cung cấp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cho không gian nội thất của bạn. Đèn ứng dụng cao trong việc trang trí, nếu bạn là một tín đồ yêu cái đẹp sang trọng thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Bên cạnh đó đèn sử dụng chip Led tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt thông thường.

Hiển thị 1 - 39 / 86 kết quả

 

Đã thêm vào giỏ hàng